Ett väsen som tittar på oss och som vi tittar på

´Abdullâh bin Ahmad rapporterade en riktigt lång rapportering i ”al-Musnad” däri det bland annat står:

”Ni kommer att gå ut ur gravarna och då kommer ni att titta på Honom och Han på er.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Hur skall det gå till när vi är hela mänskligheten och Han är ett enda väsen; Han tittar på oss och vi tittar på Honom?” Han sade: ”Skall jag underrätta dig om något liknande? Solen och månen. De är ett litet tecken från Honom. Ni ser dem och de ser er en stund. Ni upplever inga svårigheter med att se dem. Jag svär vid din Guds liv att Han är mer förmögen att se er och låta er se Honom än att ni ser de två och de två ser er utan problem.”

al-Hâkim rapporterade den och sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”1

Abû ´Abdillâh bin Mandah sade att de lärda har enstämmighet accepterat denna hadîth. Också ´Abbâs ad-Dûrî citerade Ibn Ma´în som sade att den var bra.

1al-Mustadrak (4/560-564).