Ett unikt tålamod

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

”Bär med tålamod, liksom sändebuden – män, fasta i sina föresatser – bar med tålamod.”1

Allâh (ta´âlâ) befallde Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att härda med besvären som härrörde från folk som beljög honom och behandlade honom omedgörligt, fortsätta kalla dem till Allâh och rätta sig efter de starkt beslutsamma sändebuden, skapelsernas mästare. De hade stark beslutsamhet och hög entusiasm. Deras tålamod var väldigt och deras övertygelse var fulländad. Ingen skapelse har mer rätt att följas och efterkommas.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underkastade sig sin Herres order och härdade som ingen tidigare profet hade härdat. Alla omedgörliga gick på honom och försökte förhindra honom från att kalla till Allâh. De gjorde allt i sin makt för att bekämpa honom, men han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bara fortsatte efterleva Allâhs order, bekämpa Hans fiender och härda med besvären. Till sist gav Allâh honom fotfäste på jorden och lät hans religion och samfund råda över alla andra religioner respektive samfund. Må Allâh hylla och sända fred över honom!

146:35