Ett troende svar

Vad som har sagts om tron…

84 – Ibn ´Ulayyah berättade för oss, från al-Hadjdjâdj bin Abî ´Uthmân, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Hilâl bin Abî Maymûnah, från ´Atâ’, från Mu´âwiyah bin al-Hakam som sade:

Jag hade får mellan Uhud och al-Djawâniyyah som vallades av min slavinna. En dag kom en varg och tog ett lamm från henne. Jag är ju en vanlig människa och blir arg precis som alla andra människor. Jag lyfte på min hand och gav henne en smäll. Därefter gick jag till Allâhs sändebud. Jag såg väldigt allvarligt på det varpå jag sade: ”Allâhs sändebud! Skall jag inte frige henne?” Han sade: ”Hämta henne till mig istället.” Hon fördes fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han sade till henne: ”Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”1

1Dess berättarkedja är autentisk i enlighet med al-Bukhârîs och Muslims villkor. Muslim rapporterade den via författarens håll samt andra håll.