Ett slag räcker

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Qawâ´id an-Nûrâniyyah (1/96-97)

Den mest autentiska hadîthen i sakfrågan är den som återberättas av ´Ammâr bin Yâsir1 (radhiya Allâhu ´anh) och konkretiserar att det räcker med ett slag mot marken för ansiktet och händerna för att Tayammum ska vara giltigt. Ingen annan relevant hadîth går emot den och den har anammats av Ahl-ul-Hadîths lärde, däribland Ahmad.

I övrigt är denna åsikt mer korrekt än den som förespråkar två slag och bestrykning av till och med armbågarna, vilket var Abû Hanîfahs och ash-Shâfi´îs senaste åsikt, eller två slag och bestrykning av till och med handlederna.

1al-Bukhârî (338) och Muslim (368).