Ett sjätte finger

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/493-494)

688 – Jag hörde min fader bli frågad om en kvinna som dör med foster i magen och inga kvinnor kan förlösa henne; får män göra det? Han svarade:

Nej.”

689 – Jag frågade om det är tillåtet att operera bort barnets sjätte finger. Han svarade:

Nej.”

690 – Jag frågade om kvinnan som dör med foster i magen. Han svarade:

Hennes mage ska inte skäras upp. Allâh kommer att ta ut barnet om Han vill. De ska vänta med henne så länge fostret lever.”