Ett sista tack till våra ledare och lärda

Lov och pris tillkommer Allâh. Må Allâh hylla och sända fred över Allâhs sändebud, hans ätt, hans följeslagare och alla som står på hans sida.

Utmed vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som inte tackar människorna tackar inte heller Allâh.”1

tackar jag så mycket det här välsignade landets – de två heliga moskéernas land Saudiarabien – makthavare och i synnerhet de två heliga moskéernas tjänare kung Salmân bin ´Abdil-´Azîz (hafidhahullâh), hans kronprins Muqrin bin ´Abdil-´Azîz och hans vice kronprins inrikesminister Muhammad bin Nâyif bin ´Abdil-´Azîz – må Allâh bevara dem allesammans – samt deras sunda regering som stödjer islam och muslimerna såväl inrikes som utrikes, sprider Tawhîd och Sunnah och respekterar samfundets lärda. Jag tackar dem också för att de har underlättat för mig att komma in i landet och få vård under dessa besvärliga omständigheter. Jag tackar framför allt hans höghet prins Muhammad bin Nâyif, prinsen av Djîzân Muhammad bin Nâsir och hans ädle son Faysal för att ha hjälpt mig alltsedan jag har anlänt till det här landet fram till skrivande stund. Jag tackar alla deras bröder och alla andra bröder som har tagit emot oss och ärat oss på bästa möjliga sätt. Jag säger detta som en plikt gentemot Allâh och inte utav lirkning. Under många år har jag uppfostrats i det här landet utmed Tawhîd och Sunnah. Jag glömmer inte dess favör nu när jag ligger i det och inte vet vad som kommer att hända med mig inom den närmsta framtiden.

Likaså tackar jag det här landets lärda för vad de har gjort och för vad de fortfarande gör av att sprida Tawhîd och Sunnah och bekämpa avguderi och innovationer inrikes och utrikes. Deras nytta har slagit frukt i hela världen. Må Allâh benåda de döda och bevara de levande. Jag syftar framför allt på Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz, ´Allâmah Ibn ´Uthaymîn, dagens Muftî Shaykh ´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh, ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân och alla andra i styrelsen al-Ladjnah ad-Dâ’imah i detta välsignade land.

Jag glömmer inte heller de lärda i al-Madînah och riddarna av Tawhîd och Sunnah såsom ´Allâmah ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd, ´Allâmah Rabî´ al-Madkhalî, ´Allâmah Sâlih as-Suhaymî och ´Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî. Må Allâh benåda dem som har dött och ena dem med profeterna, de trovärdiga, martyrerna och de rättfärdiga…

Skrivet av Abû Ibrâhîm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî al-´Abdalî

1436-07-01/2015-04-20

ar-Riyâdh

1Ahmad, Abû Dâwûd och Ibn Hibbân via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh). Autentisk enligt al-Albânî.