Ett sant ord hos en orättvis makthavare

Håll fast vid din kunskap att säga ett sant ord hos en orättvis makthavare hör till de bästa typerna av påbud av det goda. Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) rapporterade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Den bästa kampen är ett sant ord hos en orättvis makthavare.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som sade:

“Hadîthen är god (Hasan).”

Târiq bin Shihâb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att en man frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Vilken kamp är bäst?” Han sade: “Ett sant ord hos en orättvis makthavare.”

Rapporterad av an-Nasâ’î med en autentisk berättarkedja, vilket sades av an-Nawawî.

Håll fast vid din kunskap att den autentiska hadîthen klargör att medborgarna skall förhålla sig till makthavare som sysselsätter sig med olämplighet på tre sätt:

Det första: Att man förmår råda och mana honom till det goda och förbjuda honom det onda utan att det leder till en förvärrad situation. En person som beordrar makthavaren i denna situation är en syndfri kämpe även om hans råd inte tas emot. Det är obligatoriskt att råda honom på ett bra sätt med vänlighet, ty det är anledningen till framgång.

Det andra: Att man inte förmår råda honom på grund av att man fruktar hans straff och att rådet kommer att leda till en förvärrad situation. I detta fall fördömer man hans synder med hjärtat, vilket är det svagaste av tron.

Det tredje: Att man är nöjd och följer makthavarens synder. En sådan person har en andel av hans synder.