Ett rent och friskt hjärta

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/390)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

”Den Dag då varken rikedom eller söner skall vara till gagn frånsett den som stiger fram inför Allâh med rent hjärta.”1

Det vill säga det hjärta som är tomt på avguderi och tvivel. Vad gäller synder, är det ingen som undkommer dem. Så sade de flesta uttolkarna. Sa´îd bin al-Musayyab sade:

Ett rent hjärta är ett friskt hjärta, det vill säga den troendes hjärta. Den otrognes och hycklarens hjärtan är sjuka. Allâh (ta´âlâ) sade:

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

Deras hjärtan är sjuka.”2

Abû ´Uthmân an-Naysâbûrî sade:

Det är ett hjärta som är friskt från innovationer och känner ro med Sunnah.”

126:88-89

22:10