Ett råd till “spionerna”

Fråga: Det finns religiösa ungdomar som upplever motsättningar i form av slagord som ”Ni är spioner och Wahhâbiyyah”. Vad råder ni dessa unga bröder i instituten, skolorna, universiteten och fakulteten?

Svar: Jag råder dem att studera nyttig kunskap och lära sig Qur’ânen och Sunnah. Därefter skall de förkunna den kunskapen. De ansvarar för den här religionen. Vi överlämnar inte vår religion i kungarnas och ledarnas händer. Jag råder dem att kalla till Qur’ânen och Sunnah och vara med sina bröder som kallar till Qur’ânen och Sunnah. De skall inte bry sig om hatarna. Det sades ju att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var magiker, spåman och allting annat som fördunklade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De skall alltså söka nyttig kunskap och kalla till Allâhs religion. Dessa slagord kommer att upphöra.