Ett råd till Salafiyyûn som bara varnar för andra

Fråga: Det finns en grupp som kallar sig själv för ”al-Djarh wat-Ta´dîl-gruppen” eller ”Salafiyyûn”. Deras enda sysselsättning är att leta efter de lärdas och kallarnas fel för att därefter göra Tabdî´ på dem och varna för dem.

Svar: Kritik och beröm (al-Djarh wat-Ta´dîl) tillämpas av Muhaddithûn och är en kunskap som behandlar berättarkedjorna. Förtal av människor hör inte till kritik och beröm. Det är bara baktal och skvaller. De är skyldiga att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och sluta upp med det. Låt dem först och främst rena sig själva innan de börja leta efter andras fel.