Ett råd till den förnedrade föräldern

En trovärdig broder som jag litar helt och fullt på och som undervisar i en utländsk skola i Egypten, inte i Europa, berättade för mig att han gjorde allt för att få sin skolas administration låta tiden för fredagsbönen vara en håltimme så att han kunde be fredagsbönen. Det gick absolut inte. Han är emellertid inte ensam om det. Detsamma gäller alla andra lärare som undervisar arabiska i den skolan. Skolans administration vägrade att gå med på förslaget. Dess rektor sade att det inte går att kombinera skolsystemet med fredagsbönen. Jag vill inte använda rektorns ordval när han uttalade sig på detta motbjudande och fördömda sätt.

Mitt syfte nu är inte att få myndigheterna angripa den här mannen, granska fallet och eventuellt kasta ut honom till ett land där han vågar uttala sig på det viset. Mitt syfte är inte heller att tvinga de utländska skolorna låta fredagen (som är en officiell helgdag i landet och muslimernas allmänna vilodag) vara en helgdag, trots att de flesta eleverna i skolan är muslimer. Jag syftar inte på något av det. Jag vet att det är omöjligt. Förmodligen är det enklare att köra ut mig ur mitt eget land än dylika människor.

Däremot vill jag råda dessa muslimska fäder som dels är förnedrade och försvagade och dels högmodiga och arroganta. De ser nedsättande på att låta sina barn gå i skola med alla andra. De kastar sina barn till sin religions fanatiska fiender och missionärernas anhängare och slösar sina pengar som de antingen har fått från olovliga håll eller också från lovliga håll. Deras förberedningar har fyllt konstiga hjärnor. Till och med de ignoranta fattiglapparna som har råkat bli rika är involverade i detta nu – trots att de inte gör någon skillnad mellan undervisningarna.

Enligt dessa människor är en familj inte fin nog förrän den kastar sina söner och döttrar till dessa avgrunder så att de kan examinera som utbildade och utländska ungdomar. Det första som de nedvärderar är deras egen religion, deras eget folk och deras egna familjer. Om ni inte håller med så är ni antingen lurade och bedragna eller också bedragande djävlar.

Muslimer! Ni skall veta att Allâh kommer inte att godta er ursäkt för ert brott mot era barn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Alla är ni herdar och alla ansvarar ni för er flock. Ledaren är en herde över sin flock och han ansvarar för den. Mannen är en herde över sin familj och han ansvarar för den. Kvinnan är en herde och hon ansvarar för sin makes hem.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Det finns inte ett nyfött barn utan att det föds utmed den naturliga läggningen. Sedan är det hans föräldrar som gör honom till en jude, kristen eller elddyrkare.”2

Jag tror att ni härmed förstår att den av er som vidhåller hädanefter lämnar religionen ehuru han fastar, ber och påstår att han är muslim. Jag varnar er för ett strävt straff. Frukta Allâh och skydda era barn, deras religion och deras karaktärer. Må Allâh vägleda oss och er.

1al-Bukhârî (7138) och Muslim (1829).

2al-Bukhârî (3/176) och Muslim (2658).