Ett råd till bröderna innan de utesluter varandra ur Ahl-us-Sunnah

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî

https://www.olamayemen.net/Default_ar.aspx?ID=3461

Fråga: Vissa bröder utesluter varandra ur Ahl-us-Sunnahs ramar och placerar dem med Ahl-ul-Bid´ah om de inte håller med dem på vissa punkter. Om vi säger till dem att ta kontakt med de lärda, säger de att det inte behövs och att de redan har deras böcker och kassettband.

Svar: De skall ta kontakt med de lärda och fråga dem. De skall fråga de lärda från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Det är det korrekta. De skall förklara personens tillstånd och fråga om denne förtjänar att bojkottas eller inte och om handlingen fordrar att man utesluts ur Ahl-us-Sunnahs ramar eller inte. Jag råder er att hänvisa till de lärda.