Ett ofullkomligt böneutrop är ogiltigt

Fråga: Vad skall böneutroparen göra om han får reda på att han sade endast en gång:

أشهد أن محمدا رسول الله

”Jag vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud.”

Skall han ta om böneutropet eller fullända det?

Svar: Han skall ta om böneutropet. Ett ofullkomligt böneutrop är ogiltigt. Därför skall han ta om det.