Ett offerdjur räcker för hela hushållet

Det hör till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah att ett lamm räcker för mannen och hans hushåll, även om familjemedlemmarna är många. ´Atâ’ bin Yasâr sade:

”Jag frågade Abû Ayyûb al-Ansârî om hur det offrades på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Han sade: ”Om mannen offrade ett lamm för sig och sitt hushåll, åt de av det och gav till andra.”1

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

1 at-Tirmidhî (1505).