Ett närmande med olika sekter och metodiker

Fråga: Hör det till Ahl-us-Sunnahs grunder att närma sig sekter och olika metodiker för att underlätta, komma varandra närmare och uppnå välgång? Jag hoppas på ett klargörande med tanke på att vissa av dagens kallare kallar till och handlar utmed det.

Svar: Ett närmande är endast tillåtet om det sker utmed sanningen och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Man närmar sig inte den oliktänkande. Det enda undantaget är världsliga frågor som handel, uthyrning och dylikt. Det är tillåtet. Men att närma sig dem samtidigt som de avviker från vår troslära? Det hade varit okej om det gällde meningsskiljaktigheter inom förgreningsfrågorna som är baserade på egna slutsatser och forskningar. Det finns emellertid inget närmande mellan oss och dem om meningsskiljaktigheterna ligger i trosläran. Det hindrar dock inte att man handlar med dem inom det som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har tillåtit.