Ett mjukt hjärta gentemot falskheten

Fråga: Jag finner det problematiskt när jag ser vissa människor sitta och gråta underkastat och ödmjukt under Mawlîd-firandet. Hur kan deras hjärtan vara mjuka mot dessa innovationer?

Svar: Deras hjärtan är mjuka mot falskheten. Det är ett sätt Satan förskönar handlingen för dem.