Ett meddelande till kvinnan

Publicerad: 2011-08-18
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5405
Föreläsning: ”Risâlah ilâl-Mar’ah”
https://www.youtube.com/watch?v=oMMm90LY6Pk

 

I Allâhs namn, den Nåderike, den Barmhärtige.

Lov och pris tillkommer Allâh och må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad och alla av hans familj och följeslagare.

I dessa två välsignade fredagspredikningar har vi hört mycket gott av vår predikare – må Allâh skänka honom framgång. Han talade om en av de allvarligaste frågorna, nämligen kvinnofrågan.

Bröder! Allâh skapade kvinnan, precis som mannen, till en väldig uppgift i detta liv. Var och en har sin uppgift. Männen har sina uppgifter och kvinnorna har sina uppgifter. Om varje målgrupp håller sig till sin uppgift och uppfyller den, uppnår samhället en stor godhet. Skulle ordningen skakas om, sker en väldig brist, precis som ni hörde om kvinnans roll under den hedniska tiden, hennes roll i dagens otrogna länderna samt hennes roll hos de religiösa muslimerna.

Kvinnan är mycket viktig och därför befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att hon tas hand om väl. Han sade under sin predikan på ´Arafah i samband med sin avskedsvallfärd:

”Ta väl hand om kvinnorna. De är fångar hos er.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att ta väl hand om kvinnorna just för att de spelar en viktig roll i samhället. Det handlar inte bara om att behandla dem väl och ge dem deras rättigheter. Det är obligatoriskt, men ännu viktigare är det att skydda dem från oanständigheter – kvinnan är ju svag – och prövande framträdanden och att låta dem göra vad de vill. Detta är det viktigaste som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt, nämligen att vi skyddar dem. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Allâh har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt och döljer [för andra] det som Allâh har dolt.”2

Vad innebär det att mannen ansvarar för kvinnan? Handlar det bara om försörjning och rättvisa? Det handlar inte bara om det. Hans ansvar berör något som är viktigare än så. Han skall nämligen skydda den här kvinnan så att hon inte går förlorad, frigör sig själv och tar lätt på blyghet och kyskhet. Detta är mannens största ansvar för kvinnan.

Med mannen i versen avses det inte bara maken. Mannen, oavsett om det är hennes fader, broder eller någon annan förmyndare, ansvarar för henne och skyddar henne. Om det skall gå så långt att han skall behöva bestraffa henne, gör han det:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

”Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] slå dem.”3

Kvinnan är alltså i behov av uppsikt.

Islams fiender koncentrerar sig idag på kvinnofrågan. De vet att hon är den allvarligaste frågan i samhället. De fokuserar sig på henne. De för krig mot kyskheten och hedern och anser det vara en kvinnoförnedring. Om kvinnan håller sig till kyskhet och heder, säger de att hon är frihetsberövad. Faktum är att det är just då som hennes frihet bevaras. Hon kan fritt lyda Allâh, uppfostra sina barn och uppfylla det som Allâh har gett henne i ansvar. Hon är en fåraherde i sin makes hem och ansvarig för sin flock. Detta är hennes sanna frihet.

Vad gäller hennes frihet i nakenheten, oanständigheterna framför andra människor, flörtiga gång i affärerna och förmågan att gå var hon än vill, så är det ett slaveri och ingen frihet. Det är frestelsens och Satans slaveri.

Allâhs tjänare! Friheten ligger i att lyda och dyrka Allâh. Däri finns själens ära och människans heder och hennes lycka i detta liv och i nästa. Den som handlar olydigt mot Allâh och Hans befallning, oavsett om det handlar om kvinnor eller någonting annat, är djävlarnas förnedrade slav. Det är ett slaveri och ingen frihet.

Detta måste vi veta. Vi måste bevara våra kvinnor bland fruarna, döttrarna och släktingarna. Vi måste samarbeta för att skydda dem och låta bli att lyssna på denna propaganda. De otrogna försöker utrota islam på alla möjliga sätt. Det största förstörande sättet är att förstöra kvinnan. Ty kvinnan är grunden till familjen och hemmet. Om hon förstörs, förstörs hemmet och familjen. Döttrarna kommer att förstöras efter att ha tagit efter sina förstörda mödrar och släktingar. Vi måste alltså slå vakt om våra kvinnor.

Även om de otrogna har lyckats förnedra vissa islamiska länder, kommer de aldrig – med Allâhs vilja och rörelse – att lyckas göra samma sak med detta land som är de två ärade och heliga moskéernas land som Uppenbarelsen sändes ned till och i vilket sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes. Här finns män som tar hand om hennes heder, även om vissa lurade män och kvinnor tar lätt på frågan. Detta land har män som slår vakt om sin heder och sina kvinnliga anhörigas heder. Ni tillhör dem – om Allâh vill – och som kommer att ta initiativet till det.

Vi måste frukta Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och leva upp till detta väldiga ansvar. Om vi gör det, skyddar vi våra hem, barn, familjer och samhällen. Hon är alltså grunden. Således fokuserar sig fienden på henne. De är fokuserade på kvinnan. De har henne i ett specifikt fokus som ni känner till; i böcker, blad, tidskrifter, tidningar, median, internet och alla andra fält. De vill att detta land skall bli som de andra länderna så att karaktärerna försvinner och hedern går förlorad. Då blir det lätt för de otrogna att utrota islam från grunden. Poeten sade:

Samfunden finns så länge karaktärerna finns

När deras karaktärer försvinner, försvinner även de

Om karaktärerna har försvunnit, är inget kvar. Syftet med karaktärerna är hedern, uppförandet, blygheten och värdighet. Det är det som karaktärerna. En annan poet sade:

Jag säger inte att man skall låta kvinnorna visa sina ansikten som männen och gå i affärerna

I sina hem har de många arbeten som mannen som äger svärdet och spjutet

Kvinnan har sitt arbete och mannen har sitt arbete. Om var och en gör sitt anpassade arbete, blir samhället bra och välgången blir fullbordad. Men skulle ordningen skakas om, blir samfundet bristfälligt. Därför förbannade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) de maskulina kvinnorna och de feminina männen. Allt det för att bevara kvinnan och låta henne förbli i sin naturliga natur, religion, karaktär och heder. Äran och hedern skall skyddas och bevaras. Läs kapitlet ”an-Nûr”. Däri finner ni hur väldigt och märkligt kvinnorna skyddas med täckning och bön om tillstånd innan man går in i hemmen. Detsamma gäller i Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att kvinnan reser ensam utan Mahram och sade:

”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa utan Mahram.”4

Han förbjöd att hon är i enrum med en man som inte är hennes Mahram och sade:

”En man är inte ensam med en kvinna utan att Satan är den tredje.”5

Han förbjöd kvinnorna att blandas med männen. Därför bad kvinnorna tillsammans med muslimerna i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och bakom männen. De var täckta så att ingen kunde känna igen dem. De bad bakom männen. Häri finns ett bevis för att det är förbjudet att de båda könen blandas. Om en kvinna inte får blandas med männen i moskén som är plats för dyrkan och gudsfruktan, kan man fråga sig hur hon får blandas med dem på kontoren, nöjesfälten, festerna och marknaderna? Frågan är mycket allvarlig. Vi är omringade nu av fienden och en ideologisk krigföring. Ni är medvetna om den ideologiska krigföringen som äger rum nu. De otrogna krigar mot de muslimska länderna med vapen, ideologier och alla andra medel. Vi är som sagt omringade av fiender. Vi måste vara uppmärksammade med det.

Om vi är med Allâh, är Allâh med oss. Han sade:

لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى

”Var inte rädda! Jag skall vara med er; Jag hör och ser [allt].”6

Om vi är med Allâh, är Allâh med oss. Och om Allâh är med oss, kan ingen skada oss:

لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا

”Sörj inte – Allâh är med oss!”7

Men vem är Allâh med? Allâh är speciellt med de gudsfruktiga, dem som gör det rätta och de troende. Alltså måste vi vara med Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Ibn ´Abbâs:

”Gosse! Ta hand om Allâh, så kommer Allâh att ta hand om dig. Ta hand om Allâh, finner du Honom framför dig.”8

Vi måste som sagt vara med Allâh, lyda Honom och följa Hans befallningar och undvika Hans förbud för att Han (subhânahu wa ta´âlâ) skall vara med oss med Sin seger, Sitt stöd och Sin hjälp.

Jag ber Allâh om förlåtelse och ångrar mig inför Honom. Jag ber Allâh bevara oss och er med Sitt bevarande och att Han ser efter oss och er med Sin seger och hjälp. Må Allâhs välsignelse och fred vara med vår profet Muhammad och alla av hans familj och följeslagare.

1 Ibn Mâdjah (1851).

2 4:34

3 4:34

4 al-Bukhârî (3006) och Muslim (1341).

5 at-Tirmidhî (1171).

6 20:46

7 9:40

8 at-Tirmidhî (2516).