Ett lamm för en son på grund av ekonomiska problem

Fråga: Jag fick en son varpå jag slaktade ett enda lamm för honom eftersom jag inte har råd att slakta ett andra lamm. Är min handling föreskriven?

Svar: Ja. Det är harmlöst.