Ett kompromisslöst och solklart kall

Lita på mig, Dr. Zakî ´Abdul-Qâdir, att ingen i det här landet kommer att vålla dig något ont. Dra däremot lärdom från dem som levde innan dig och titta framåt. Jag ger dig ett uppriktigt råd för Allâhs sak. Måhända stiger du i rang i det här livet, men akta dig så att inte Allâh visar dig Sina budskap i dig.

Du måste veta att islam saknar hemligheter och prästerskap kontra vad du anklagade de lärda för när de tillrättavisade dig. Islam står för en solklar kunskap. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag lämnar er på en klarhet; dess natt är som dess dag. Endast den förstörde avviker från den.”1

Kunskap kommer dock bara med studier från dess rena källor och inte från utländska böcker och missionärernas åsikter. Inte heller kommer den med avsägelse, arrogans eller egenkärlek.

Vi visar människorna föreskriftens uttryckliga och klara domar. Vi offentliggör dem som så gott vi kan. Vi berättar dem för stora och små. Vi kompromissar inte, vi tvistar inte.

1Ibn Mâdjah (43). Autentisk enligt al-Albânî.