Ett kall utan lärde är Hizbiyyûns kall

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 120-121

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Alla människors hjärtan är mellan två av den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar, liksom ett enda hjärta; Han vänder på det som Han vill.” Därefter sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh, Du som vrider på hjärtan! Vrid våra hjärtan till lydnad gentemot Dig.”1

Jag själv klarar inte av att vägleda mig. Det är bara Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som vägleder mig och stadgar mig. Anledningen att jag nämner detta är att en grupp kuwaitier kom till Jemen och bad oss sluta oss till dem. Jag sade till dem att de får gärna bistå vårt kall om de vare sig sätter begränsningar eller villkor, annars tackar vi nej. De sökte då upp några giriga bröder som tog emot dem. I en av sittningarna sade en av kuwaitierna:

Vårt kall fick fart först efter att vi lämnat de lärde.”

En av dem som var med på sittningen sade att han fick kalla kårar av de orden, men än idag springer han efter dem. Folk måste veta vår position och att vi tar avstånd från alla Hizbiyyûn.

1Muslim (2654), Ahmad (2/168) och an-Nasâ’î (7739).