Ett kall utan att skilja mellan rätt och fel är värdelöst

De som kallar till islam måste först kalla till trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud på ett klart och förklarat sätt och inte bara verbalt. Således är det inte tillåtet att lämna Fiqh-frågor och meningsskiljaktigheter. Gör vi det, lämnar vi även kallet till trosbekännelsen. Vilken är den fjärde punkten?

Frågeställare: De – Djamâ´at-ut-Tablîgh – kritiserar inte andra, islamiska grupper.

al-Albânî: Likaså låter de bli att kritisera andra, islamiska grupper. Vad är det? Jag är Salafî och du är Khalafî. Varför kritiserar du inte mig? För att jag har rätt eller fel? Nej, för att det splittrar. Vad finns det då för nytta av ditt kall om du låter mig vara i min villfarelse? Vad finns det för nytta av mitt kall om jag låter dig vara i din villfarelse? Vi måste tala sanning. Har de inte läst i boken ”Hayât-us-Sahâbah” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rådde Abû Dharr flera råd däribland att för Allâhs skull inte bekymra sig om andras ogillande. Detta är ett av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) råd till Abû Dharr.

Således måste vi lära oss och handla utmed det som vi har lärt oss. Att undvika dessa fyra punkter innebär att undvika den islam som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med.