Ett kall till Satan och Elden

Fråga: Är sprängattentat och självmordsattentat ett kall?

Svar: Alla som gör sådana handlingar måste kallas till Qur’ânen och Sunnah; de själva är alltså i behov av kall. Hur kallar de på folk med hjälp av sprängattentat och förstörelse? Det är inget kall utan skrämsel och förstörelse.

Kallade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på det viset? Brukade han och hans följeslagare förstöra saker och ting i Makkah? Aldrig. Vist och klokt kallade han till sin Herre och bad människorna stödja och bistå honom. Han förstörde ingenting. Sabotage förstör bara mer för muslimerna, plus att hädarna gläds av sådant. Alltså är de omnämnda handlingarna otillåtna. De är ett kall till Satan och Elden. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ

”Vi gjorde dem till förebilder som leder till helvetet; och på Uppståndelsens dag skall de inte finna hjälpare.”1

أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

”De där inbjuder till Elden, men Allâh inbjuder till paradiset och att genom Hans nåd söka syndernas förlåtelse.”2

Den som kallar till villfarelse kallar till Elden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Och den som kallar till villfarelsen straffas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons straff reduceras.” 3

Ett kall kan alltså vara till villfarelse och det kan vara till sanning.

128:41

22:221

3Muslim (2674), Ahmad (2/397), Abû Dâwûd (4609) och at-Tirmidhî (2674) via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh).