Ett kall måste vara godkänt av de lärde

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (d. 1436)

http://olamayemen.com/Dars-14107

Vissa säger att deras kall blev framgångsrikt först efter att de hade lämnat de lärde. Är det små ord? De är inte små. Har ni lämnat de lärde? Det är även en uppmaning till att de lärde överges. Det påminner om de kristnas påstående när de sade att deras industriella revolution blev framgångsrik först efter att de hade klippt banden med kyrkan. De påminner om varandra. Skall vi lämna de lärde? Blir vi framgångsrika då? Kommer vi förbättra eller förstöra då?

Vi kan inte bli framgångsrika om vi inte håller fast vid de lärde inom Qur’ânen och Sunnah. Det är de som instruerar människorna. De är ledarna och härförarna. Allâh befallde att det refereras till dem.

Inte ens Djamâ´at-ut-Tablîgh har skonats den här prövningen. De säger att den som går ut har tagit sin examen och den som studerar sitter ned. Det är ett förtal av studierna. De menar att du sitter ned när du studerar. Men om du går ut med dem så har du blivit examinerad. Det stämmer inte. Det är bedrägligt och svekfullt sagt.