Ett kall likt ett korthus

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 56-57

Ett kall till Allâh som inte inleds med Tawhîd är inte byggt på en grund – och det som saknar grund kan inte heller stå. Lägg till det att många kallare faller också i avguderi. Exempelvis kan vi se att många ledargestalter och stormän bland al-Ikhwân al-Muslimûn hamnade i avguderi. Den mildaste av dem är han som ser på avguderi och avgudadyrkare mellan fingrarna. När de passerar en grav som folk varvar och slaktar för och avlägger eder för och åkallar och ber om hjälp, blundar de för allt det som om Qur’ânen inte har uppenbarat en enda vers mot avguderi. Avguderi är ju den största synd som Allâh (´azza wa djall) har trotsats med. Om vi vill kalla till Allâh måste vi börja med Tawhîd för att därefter varna för innovationer och försöka efterleva profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De lyckligaste människor som rättar sig efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är helt klart Ahl-ul-Hadîth.