Ett kall baserat på insikt

Publicerad: 2011-03-16
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/130)

 

Allâh (´azza wa djall) sade:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

”Säg: ”Detta är min väg: jag uppmanar [er] med klarsyn och insikt…””1

Att ett kall är baserat på klarsyn och insikt innefattar uppriktighet och kunskap. Det finns inget som förstör ett kall som brist på uppriktighet eller brist på kunskap. Syftet med klarsyn och insikt är alltså inte bara religiös kunskap. Det innefattar även kunskap om den kallades tillstånd och kunskap om hur målet uppnås, nämligen visheten. Man skall alltså vara insiktsfull inom religiösa domar, den kallades tillstånd och vägen till målet. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Mu´âdh:

”Du kommer att komma till ett folk från Bokens folk.”2

Allt rör sig alltså inte om kunskap om den religiösa domen. Att jag vet att den här personen är mottagbar på ett mjukt sätt, den andre på ett hårt sätt och att en annan kan konfrontera mig med tvivel är mer än bara kunskap om den religiösa domen. Detsamma gäller kunskapen om hur man fångar de kallades uppmärksamhet. Exempel på det är uppmuntring, som profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som dödar en person får plundra honom.”3

Ett annat exempel är att få den kallade att dras till islam, som när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav vissa människor upp emot hundra kameler i samband med striden vid Hunayn. Allt detta hör till visheten. Den okunnige är varken lämpad för Da´wah eller berömvärd. Hans väg är inte sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg. Ty den okunnige gör större skada än nytta.

1 12:108

2 al-Bukhârî (3/160) och Muslim (1/50).

3 al-Bukhârî (3/154) och Muslim (3/1370).