Ett kall baserat på gravdyrkan och pengar

Deras kall är baserat på Sûfiyyah och gravdyrkan. Jag talar alltså om al-Ikhwân al-Muslimûn. Detsamma gäller ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliqs kall. Han vänder kappan efter vinden. Detsamma gäller ´Abdullâh as-Sabt. Det är sant att ´Abdullâh as-Sabt har helt okej kunskap om Tawhîd och avvisningar av al-Ikhwân al-Muslimûn, men:

كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى

”Nej, människans högmod går verkligen över alla gränser då hon tror sig vara fri från allt beroende.1

De har blivit högmodiga. De har blivit högmodiga på grund av den kuwaitiska dinaren eller pengarna som kommer till dem från organisationen Ihyâ’ at-Turâth. De har byggt för pengarna och spenderat dem på Hizbiyyah. Därav har de blivit högmodiga. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje samfund har en prövning och mitt samfunds prövning är pengar.”

196:6-7