Ett ilsket tal påverkar mer

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/170-171)

al-Bukhârî sade:

63 – Kapitel om klagomål på imam som drar ut på bön

704 – Muhammad bin Yûsuf berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ismâ´îl bin Abî Khâlid, från Qays bin Abî Hâzim, från Abû Mas´ûd som sade:

”En man sade: ”Allâhs sändebud! Jag kommer inte till morgonbönen bara för att så-och-så drar ut på bönen.” Jag har aldrig sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara så arg som han blev där och då. Därefter sade han: ”Människor! Vissa av er jagar iväg folk. Den av er som leder människor i bön ska fatta sig kort, ty bland dem finns svaga, gamla och upptagna.”1

Hadithen bevisar hur arg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev i samband med talet. Ilska under tal har större inverkan på åhörarna än ett kallt tal. En person som talar med samma tongång hela tiden påverkar inte hjärtan, till skillnad från den arge – han gör större inverkan.

1Muslim (466).