Ett hus i paradiset för varje dag

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Nûr ´alâd-Darb (249 A)

Fråga: Är det han som vidhåller alla tolv frivilliga Raka´ât på ett dygn som får ett hus i paradiset eller får man exempelvis tre hus om man ber dem tre dagar?

Svar: Den som ber tolv Raka´ât på ett dygn får ett hus i paradiset. Om han vidhåller dem får han ett hus för varje dag som han ber dem.