Ett hädiskt ord innan döden

Fråga: Om en person som ligger på sin dödsbädd uttalar sig på ett hädiskt sätt och dör innan han uttalar trosbekännelsen, dör han som muslim?

Svar: Om han uttalade sig på ett hädiskt sätt och det var hans sista ord, dog han i egenskap av en hedning. Hans slut var otro. Det sista Abû Tâlib sade var att han hade ´Abdul-Muttalibs religion – och skydd sökes hos Allâh. Det enda undantaget är i fall han säger så medvetslöst. Allâh vet bättre vilket hans tillstånd är.