Ett glatt budskap till Ahl-us-Sunnah i Levanten

964 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Västerlänningarna kommer inte att sluta råda tills att Stunden inträffar.”

Rapporterad av Muslim (6/54), Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (2/118/783), Abû ´Amr ad-Dânî i ”al-Fitan” (2/44), Ibn-ul-A´râbî i ”al-Mu´djam” (1/112/1/31), al-Djurdjânî (424), ad-Dawraqî i ”Musnad Sa´d” (2/136/3), Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (3/95-96) och Ibn Mandah i ”al-Ma´rifah” (1/179/2) via Abû ´Uthmân, från Sa´d bin Abî Waqqâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Abû Nu´aym sade:

Hadîthen är bekräftad och känd.”

Vet att västerlänningarna i hadîther åsyftar befolkningen i Levanten. Det är de som ligger nordväst om Madînah där profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalade sig sådär. Så förklarade Imâm Ahmad (rahimahullâh) hadîthen och fick stöd av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah på flera ställen i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ”1. Den som säger att västerlänningarna åsyftar dagens Nordafrika har förfelat stort. Dels har ingen sagt så tidigare, dels går det emot orden från imamen av Ahl-us-Sunnah och Shaykh-ul-Islâm.

Då du vet detta skall du veta att hadîthen är ett väldigt glatt budskap till alla i Levanten som stödjer och efterlever Sunnah, försvarar den och härdar med att kalla till den. Vi ber Allâh låta oss tillhöra dem och enar oss tillsammans med dem under Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fana.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (7/446), (27/41), (27/507), (28/531) och (28/552).