Ett förslag

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 136-137

Dogmatiska fel är en väldig katastrof i religionen. De nonchaleras något otroligt mycket och betraktas dessvärre som betydelselösa av många grupper och deras kallare. Som Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vid Allâh! Ni gör handlingar som ni betraktar tunnare än ett hårstrå, medan vi betraktade dem som dödliga synder på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid.”1

De såg små saker som berg som höll på att rasa samman över dem, medan du gör en stor synd och viftar bara bort den som en fluga eller betraktar den lika tunn som ett hårstrå. Många gånger ser vi inte längre fundamentala och dogmatiska katastrofer som fel. Vi rent ut sagt ser dem som religionens pelare då de i själva verket är väldiga villfarelser. Sådant som Salaf kunde beskylla dess besittare för otro utgör numera ett religiöst fundament hos folk som tillskriver sig Sunnah. Det är mycket allvarligt och måste behandlas.

Jag har ett förslag. Jag tycker att vi måste samla alla lärde i al-Azhar, Indien, Pakistan och andra länder som associerar sig själva med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Här har vi Qur’ânen och Sunnah; betvivlar ni något däri? Nej. Betvivlar ni Mâliks, ash-Shâfi´îs eller Abû Hanîfahs pålitlighet? Nej. Här har vi deras dogm. Qur’ânen bekräftar deras dogm, Sunnah bekräftar deras dogm. Varför återvänder ni inte till den? Vi ber dem för Allâhs sak att återvända till sanningen istället för att vidhålla den osanning som har splittrat och skingrat samfundet.

1al-Bukhârî (6492) och (6308).