Ett fint brödraskap sprider sanningen

Bröder! Vi måste vara visa när vi kallar till Allâh. Vi måste lägga ned en stor vikt vid brödraskap för Allâhs sak. Brödraskap för Allâhs sak är ingen enkel grej. Det är väldigt:

”Ni kommer inte att gå in i paradiset förrän ni tror och ni kommer inte att tro förrän ni älskar varandra. Skall jag inte berätta för er om något som kommer att få er att älska varandra om ni gör det? Sprid fredshälsningen bland er!”

Ingången till paradiset beror på tron. Den fullkomliga tror beror på att du önskar din broder det du önskar dig själv. Du skall älska din broder och göra allt för att frambringa denna kärlek och sprida den bland muslimerna i form av fredshälsningen och mat till folk. Fredshälsningen är islam. Dessa handlingar utför en människa med mun och handling och hon gör dem för Allâhs sak. Sammanbundna hjärtan och spridning av brödraskapets, kärlekens och vänskapens anda bland muslimerna sprider sanningen, ljuset och vägledningen.

Detta skall ske tillsammans med mildhet, vänlighet och vishet i kallet till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion:

”Allâh är mild och älskar mildhet i samtliga frågor.”1

Allâh är mild. Det är en väldig beskrivning. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var mild. Den troende måste vara mild. Ty Allâh älskar denna mildhet och den troende älskar det Allâh älskar – och Allâh älskar mildhet i alla samtliga frågor.

När du förkunnar sanningen för de otrogna skall du vara mild. När du förkunnar sanningen för Ahl-ul-Bid´ah skall du vara mild. När du råder dina bröder skall du vara mild. Det medför att rådet, kunskapen och godheten accepteras. Om det hela blandas med strävhet blir det missbildat, avskräckande och fult. I så fall är det du och ditt fall som råkar illa ut:

”Mildheten finns inte i något utan att den förskönar det.”

1al-Bukhârî (6927) och Muslim (2165).