Ett finger i vardera öra

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/204)

259 – Jag såg min fader kalla till bön med ett finger i vardera öra1.

1al-Mardâwî sade:

”Det vill säga pekfingrarna. Det är rättsskolans åsikt som de flesta kollegorna tillämpar.” (al-Insâf (1/417))