Ett fel, tre sekter

Ideologin som säger att om en del av tron försvinner gör resten likaså är omöjlig. Det tänket är grunden till alla innovationer kring tron. De tror att när en del av tron försvinner så gör resten likaså så att inget kvarstår.

Khawâridj och Mu´tazilah säger att tron består av allting som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt och att det är den fullkomliga tron, vilket även Ahl-ul-Hadîth säger. Därtill säger de att när en del av den försvinner förblir inget av personens tro varför han förblir i helvetet.

Murdji’ah med alla sina sekter säger att stora synder och uteblivna praktiska plikter tar inte bort något av tron, ty försvinner något gör resten likaså. Alltså är tron en enda massa vari den fromme och den syndige är jämlika.

Texterna från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare bevisar dock att en del av tron kan försvinna medan en annan förblir. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den som lämnar helvetet:

”… därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras vikts tro.”

Därför säger Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth att tron varierar. Majoriteten säger att den stiger och sjunker. Vissa säger att den stiger utan att sjunka, vilket är en rapportering från Mâlik. Andra säger att den varierar, vilket sades av ´Abdullâh bin al-Mubârak. Det har bekräftats från honom att följeslagarna sade att tron stiger och sjunker och att ingen annan åsikt känns till bland dem.