Ett fel från as-Suyûtî

Fråga: I ”al-Itqân fî ´Ulûm-il-Qur’ân” säger as-Suyûtî (rahimahullâh) att Djibrîl tog Qur’ânen från den Bevarade tavlan som han sedermera framförde. Stämmer det?

Svar: Det är fel. Det är ett fel från as-Suyûtî. Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm (rahimahullâh) har avvisat honom för det i en avhandling. Den finns inom Shaykh Muhammad bin Ibrâhîms utslag. Han avvisade as-Suyutîs uttalande om att Djibrîl tog Qur’ânen från den Bevarade tavlan.