Ett dygns bestrykning varar 24 timmar

Fråga: En lärd egyptier sade att dygnet i hadîthen1 åsyftar inte tjugofyra timmar, det vill säga om du bestryker strumporna i samband med ´Asr så kan du göra det till samma tid dagen därpå. Han menar att dagen är över med ´Ishâ’ och att natten sträcker sig till Fadjr. Därefter inleds en ny tvättning. Detta är alltså ett dygn och inte fram till ´Asr. Vad säger ni om det?

Svar: Låt säga att en person bestryker en minut innan Maghrib. Enligt det du säger kan han bestryka fram till Fadjr. Har denne bestrukit ett dygn?

Frågeställare: Enligt honom, ja.

al-Albânî: Jag talar ur ett språkligt perspektiv. Visst har han bestrukit en natt, men har han även bestrukit en dag om han bara har strukit en minut av dagen?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: Alltså är det en åtstramning av något som Allâh har vidgat. Vi måste förstå att ett dygn innebär tjugofyra timmar.

1´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav den boende ett dygn och den resenären tre dygn.” (Muslim (177))