Ett bra råd i fängelset

473 – Muhammad bin Abî ´Attâb Abû Bakr al-A´yan. Han framförde flera saker från vår imam däribland:

”Jag kom till Âdam al-´Asqalânî och sade till honom: ”´Abdullâh bin Sâlih, al-Layth bin Sa´ds skribent, hälsar till dig.” Han sade: ”Hälsa inte tillbaka.” Jag sade: ”Varför inte?” Han svarade: ”Han sade att Qur’ânen är skapad.” Jag berättade om hans ursäkt, att han har ångrat sig samt tagit tillbaka sin dogm framför människorna. Då sade han: ”Hälsa tillbaka då.” Sedan sade jag: ”Jag skall till Bagdad. Behöver du något?” Han sade: ”Ja. Om du kommer till Bagdad skall du gå till Ahmad bin Hanbal och hälsa honom från mig. Säg till honom att frukta Allâh och dyrka Allâh med tillståndet som han befinner sig i. Säg till honom att inte låta någon skaka om honom och att han är – om Allâh vill – på väg till paradiset. Säg också till honom att al-Layth bin Sa´d berättade för oss: Muhammad bin ´Adjlân berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon vill att ni trotsar Allâh, så skall ni inte lyda honom.”

Jag kom in till Ahmad bin Hanbal i fängelset och hälsade till honom. Jag berättade för honom talet och hadîthen. Ahmad sänkte på huvudet en stund. Därefter lyfte han upp det och sade:

”Må Allâh benåda honom såväl levande som död. Han gav ett bra råd.”