Ett besked är ingen avsikt

Fråga: Vissa bevisar muntlig avsikt med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Då fastar jag.”

i samband med att det inte fanns något att äta…

Svar: Det där var ett besked. Det var ett besked. När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad om mat och fick reda på att ingenting fanns, sade han:

”Då fastar jag.”

Det var alltså ett besked om att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle börja fasta, inte en avsikt.