Ett bad för vardera ändamål

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Fath-ul-Bârî (8/91)

Den som badar för att rena sig från sexuell orenhet uppnår den renheten. Uppnår han därmed också fredagsbadet? Ahmad har två åsikter i sakfrågan. Den kändaste är att han inte gör det. Åsikten rapporteras från Abû Qatâdah al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anh), profetens följeslagare, och dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”1

Det är också den kändaste åsikten från Mâlik. Liknande rapporteras från al-Awzâ´î och en del av ash-Shâfi´îs och Ahmads respektive anhängare. Enligt ash-Shâlandjîs rapportering sade Ahmad det uttryckligt.

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).