Ett avskräckande kall?

Fråga: Somliga säger att man inte skall kalla till Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) kall och att man istället endast skall kalla till Qur’ânen och Sunnah, ty ett sådant kall är avskräckande. Vad säger ni om det?

Svar: Kallade Shaykhen till något annat än till Qur’ânen och Sunnah? Shaykhen kallade till Qur’ânen och Sunnah. Hans ”Kitâb-ut-Tawhîd” börjar så här:

بسم الله الرحمن الرحيم

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

Boken om Tawhîd

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.”1

Är detta Shaykhens ord eller Allâhs ord? Fri är Allâh från brister! Det är ett klandervärt uttalande eftersom det är en lögn mot Shaykhens kall.

151:56