Ett av vittnenas villkor inför vigseln

Fråga: Är det ett villkor att vittnena hör bruden ge sitt medgivande till giftermålet? Får vittnena vara hennes mahârim eller några andra?

Svar: Hanâbilahs kända åsikt är att vittnena får inte tillhöra makens fäder eller avkomma, förmyndarens fäder eller avkomma, kvinnans fäder eller avkomma. I så fall är det ogiltigt om exempelvis förmyndarens fader eller mannens son vittnar.

Är det ett krav att kvinnans godkännande bevittnas? De lärda har delade åsikter om det. Hanâbilah anser det vara Sunnah och inte obligatoriskt. Med tanke på dagens tvister och annat tycker jag att hennes godkännande måste bevittnas.

Fråga: Skall de höra hennes medgivande?

Svar: Hennes tillstånd är hennes medgivande. När en analfabet brud skall gifta sig kommer hennes skrivkunniga syster och skriver på för henne. Det är förbjudet. Det är inte tillåtet. Även om hon inte är skrivkunnig är det obligatoriskt att hämna in kvinnan och få hennes medgivande. Det räcker.