Ett av Djahmiyyahs gamla tvivel

Opponenten hävdar också att några av hans lärda och ledare säger att talet bilagas Allâh på samma sätt som själen, huset och skapelsen bilagas Allâh.

Det är ett av Djahmiyyahs gamla tvivel och inte de passivas. Opponenten får berätta vad den lärde som säger så heter. Han kan bara nämna en vidrig Djahmîs namn.

Allâhs själ, hus och slav är skapade objekt som existerar av sig själva och kan inte jämföras med Allâhs ord och befallning. Varken själen, huset eller slaven har kommit ut från Allâh till skillnad från Hans tal. Dessa skapelser existerar som sagt av sig själva sett till deras substans, objekt och kroppar. Ingen betvivlar att de inte är Allâh. Ingen betvivlar att de inte är Allâhs egenskaper. Qur’ânen är dock Hans tal som har kommit ut ur Honom och sagts av Honom. Talet existerar inte av sig självt, det uppfattas inte av sig självt. Det uppfattas först när det läses och uttalas. När läsningen upphör, upphör även dess närvaro så att det inte känns vid. Dess objekt framstår först när det skrivs ned i bokform. Det finns alltså en klar skillnad mellan Allâhs själ, Allâhs hus och Allâhs slav och Qur’ânen som är Allâhs tal som har kommit ut ur Honom.