Ett av Djahmiyyahs allvarligaste fel

De troende anser att paradisets lycksalighet är evig och ändlös. Det accepteras såväl av muslimer som av Bokens folk. Inga skolastiker tycker annorlunda bortsett från Djahm och hans likasinnade som anser att lycksaligheten ska upphöra samt Abûl-Hudhayl som anser att rörelserna i helvetet och paradiset ska avta. De båda åsikterna är udda och Salaf, imamerna och majoriteten av muslimerna var ense om att beskylla deras innehavare för villfarelse. Till det allvarligaste Salaf fördömde Djahmiyyah för var att de trodde på paradisets upphörande.