Ett av dagens största fel

En av de största tabbarna och farligheterna i dag är vissa människors utslag som tillåter avbildning. De bryr sig inte om att ett sådant utslag medför trots mot Allâh (ta´âlâ) och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty handlingen motsäger de bekräftade hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som förbjöd all form av avbildning och generaliserade hotet i frågan. Likaså gav han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en allmän dom när han befallde att bilder skulle förstöras. Dessa människor bryr sig inte heller om att deras utslag är en villfarelse som vilseleder andra människor. Allâh (ta´âlâ) sade:

لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ

”Därför skall de på Uppståndelsens dag bära hela bördan av sin egen skuld och [därtill] en del av den börda de okunniga [bär] som de hade vilselett – det är sannerligen en tung börda som de måste bära!”1

Det har bekräftats via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon får ett utslag utan belägg, hamnar synden på den som gav honom utslaget.”2

De som tillåter avbildning skall ägna en tanke åt den här versen och Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth och inte vara säkra på att inte få en stor skuld av att andra följer deras falska utslag och osunda åsikter.

116:25

2Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, ad-Dârimî och al-Hâkim som autentiserade och fick medhåll av adh-Dhahabî. God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2/410).