Ett av Ahl-us-Sunnahs fundament

Fråga: Tillhör det Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament att inleda kallet med Tawhîd innan allting annat?

Svar: Tvivelsutan. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) spenderade tretton år i Makkah med att kalla till Tawhîd. Kallet inleds först med Tawhîd och dogm.