Ett års väntetid för innovatörens ånger

Om en person ångrar sig för en syndig eller otrogen innovation anses hans ånger vara korrekt förutsatt att han erkänner och inte annars. Författaren till ”ash-Sharh” sade:

”Vad innovationen beträffar, så är ångern för den att man erkänner den, tar tillbaka den och tror på motsatsen.”

Han sade i ”ar-Ri´âyah”:

”Den korrekta åsikten är att ångern är godtagen om man ångrar sig för sin otrogna innovation. Det har också sagts att han måste erkänna den och inte annars. Det har också sagts att den inte godtas om han kallade till den.”

al-Qâdhî tog upp frågan huruvida kättarens ånger accepteras. al-Marrûdhî rapporterade att Ahmad sade om mannen som pekas ut för en innovation och förnekar den:

”Hans ånger gills inte. Ångern gäller endast den som erkänner. Den som förnekar får inte sin ånger godtagen.”

al-Marrûdhî berättade att Ahmad sade:

”Om en innovatör ångrar sig skall han vänta i ett år till dess att hans ånger godtas.”

Han argumenterade med Ibrâhîm at-Taymîs rapportering att människorna lämnade honom ensam med Sabîgh efter ett år och att han sade: ”Sitt med honom, men var på er vakt för honom.”

al-Qâdhî Abûl-Husayn sade efter att ha nämnt den här rapporteringen med flera:

”Från dessa formuleringar är det skenbart att hans ånger godtas om han erkänner innovationen, lämnar sitt gamla umgänge och att det går ett helt år.”