Ett äktenskap med en Qâdiyâniyyah är ogiltigt

En muslimsk mans giftermål med en kvinna från Qâdiyâniyyah är ogiltigt. Denna kvinna är en avfälling som har uteslutits från islam. Det spelar ingen roll om hon anser sig själv vara muslim och att hon har vuxit upp som en Qâdiyâniyyah med föräldrar som är Qâdiyâniyyah. Hon är otrogen. Giftermålet med henne är ogiltigt i alla fall. Hon är en idoldyrkare. Allâh (subhânah) sade:

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

”Tag inte till hustrur kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende.”1

De tror att deras ledare är en profet som tar emot uppenbarelser. Det är ett beljugande av den ädla Qur’ânen. Allâh (´azza wa djall) sade:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

”Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allâhs sändebud och den siste profeten.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen profet efter mig.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh).

Den som förnekar att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den siste profeten är en hedning som beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Domedagen kommer inte att äga rum förrän trettio lögnare dyker upp och alla hävdar att de är Allâhs sändebud.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

12:221

233:40