Etikett kring tappad matbit

1862 – Qutaybah berättade för oss: Ibn Lahî´ah underrättade oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Om någon av er äter mat och hans matbit faller ned, skall han ta bort det tvetydiga från den och äta upp den utan att lämna den till Djävulen.”

FÖRKLARING

“… skall han ta bort det tvetydiga från den…” – Det vill säga ta bort och avlägsna allt föraktfullt som sand, jord, smuts och liknande.

“… utan att lämna den till Djävulen.” – at-Tûrbashtî sade:

“Att det överlämnas till Djävulen beror på att Allâhs gåva går om intet och att man ser ned på den utan rätt samt att det hör till de stoltas egenskaper. Oftast brukar det vara stoltheten som hindrar personen från att äta upp den tappade matbiten – och stolthet hör till Djävulens handling.”

an-Nawawî sade:

“I hadîthen finns en rekommendation för att äta tappade matbitar efter att ha tagit bort smutsen från dem så länge inte platsen är oren (Nadjis). I fall maten skulle falla på en oren plats, åläggs man att tvätta bort det om så är möjligt. Om det inte är möjligt att ta bort det, får han ge matbiten till något djur utan att lämna den till Djävulen.”