Essens utan egenskaper är ingen essens

Publicerad: 2011-05-08
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Sharh Hadîth-in-Nuzûl, sid. 8

 

Det är omöjligt att föreställa sig en essens utan egenskaper. Det är som att säga att man tror på att människan existerar utan att hon är en talande varelse som existerar av sig själv eller via något annat och att hon därtill saknar förmåga, liv, rörelse, stillhet och så vidare. Ett annat exempel är att säga att man tror på att palmen existerar utan stam, fibrer och så vidare. En sådan person bekräftar i själva verket inget konkret eller begripligt som existerar. Därför kallade Salaf och imamerna dem som förnekar Allâhs egenskaper för ”Mu´attilah”, förnekarna. Deras teori står i själva verket för att förneka Allâhs (ta´âlâ) essens, även om de själva inte förstår att deras teori fordrar det.