Essens och ingen egenskap

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 244

Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att hans Herre (tabârak wa ta´âlâ) sade:

”Mina slavar! Jag har förbjudit Mig själv (نفسي) orättvisa och förbjudit er vara orättvisa mot varandra. Behandla därför inte varandra orättvist.”1

I hadîthen brukas ordet (النفس) för essens (الذات). Hans själ är alltså Hans (´azza wa djall) essens. Exempelvis säger Han (ta´âlâ):

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ

”Allâh varnar er för Sig själv.”2

Han åsyftar alltså Sin essens. Själen är ingen egenskap såsom hörsel, kunskap och förmåga. Själen är essensen. Visserligen är ordet (النفس) mer korrekt än (الذات), men i folkmun brukas (الذات) istället för (النفس). Dock är (النفس) överensstämmande med arabiskan.

1Muslim (2577) och Ahmad (5/160).

23:28